Улаанбаатарчуудын хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяр тэмдэглэх байдал

Энэхүү судалгааны мэдээллийг 2015 оны 2-р сарын 16-17-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод оршин суудаг 700 өрхөөс авсан болно.


Улаанбаатарчуудын хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяр тэмдэглэх байдал
Улаанбаатарчуудын хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяр тэмдэглэх байдал

Улаанбаатарчуудын хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баярын ширээний идээ шүүсний сонголт
(хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяр хийх өрхийн дунд эзлэх хувь)Улаанбаатарчуудын хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баярын ширээний идээ шүүсний сонголт (хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяр хийх өрхийн дунд эзлэх хувь)

Улаанбаатарчуудын хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баярын зардал
(хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяр хийх өрхийн дунд эзлэх хувь)Улаанбаатарчуудын хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баярын зардал (хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяр хийх өрхийн дунд эзлэх хувь)

Улаанбаатарчуудын хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баярын зардал
(өрхийн сарын дундаж орлогтой харьцуулахад,
хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяр хийх өрхийн дунд эзлэх хувиар)Улаанбаатарчуудын хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баярын зардал (өрхийн сарын дундаж орлогтой харьцуулахад, хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяр хийх өрхийн дунд эзлэх хувиар)

Улаанбаатарчууд хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяраар зочдоо дайлахаар бэлтгэсэн буузны тоо
(айл өрх дунджаар энэ жил 880 бууз бэлтгэжээ)Улаанбаатарчууд хөхөгчин хонь жилийн сар шинийн баяраар зочдоо дайлахаар бэлтгэсэн буузны тоо (айл өрх дунджаар энэ жил 880 бууз бэлтгэжээ)

Улаанбаатар хотын айлд сар шинийн баяраар айлчлан ирдэг зочдын тоо (олон жилийн дундаж)Улаанбаатар хотын айлд сар шинийн баяраар айлчлан ирдэг зочдын тоо (олон жилийн дундаж)

Улаанбаатарчуудын сар шинийн өдрүүдэд айлчилж очиж, золгуут хийх айлын тоо
(олон жилийн дундаж)Улаанбаатарчуудын сар шинийн өдрүүдэд айлчилж очиж, золгуут хийх айлын тоо (олон жилийн дундаж)

Судалгааны зорилтот бүлэгЭнэхүү судалгааны зорилтод бүлэг нь 18-аас дээш насны өрхийн тэргүүн эсвэл эзэгтэй байсан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хугацааСудалгааны мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааг 2015 оны 2-р сарын 16-нд эхлүүлж 2015 оны 2-р сарын 17-нд дуусгасан болно.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулсан хэрэгсэлСудалгааны мэдээллийг асуулгын дагуу сурвалжилгын асуулгын дагуу цуглуулсан бөгөөд асуулга тус бүрийг зургаан орон бүхий кодоор дугаарласан болно.

Судалгааны түүвэрлэлтСудалааны түүврийн хэмжээг дүүрэг, хороонд оршин суудаг өрхийн тоог тулгуурлан тогтоосон.

Түүвэрлэлтийн төлөөлөх чадварИтгэлцэлийн түвшин:92%;
Алдааны магадлал:5%;
E=Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]
E-margin of error;
n- sample size;
N-population size;
r-fraction of responses that you are interested;
Z(c/100)-critical value for the confidence level =95%
x=Z(c/100)2r(100-r)
n= N x/((N-1)E2 + x)

Судалгааны тархаалтСудалгаанд хамрагдсан хариулагчдын нийт өрхийг төлөөлөл болох чадамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор судалгааны бодит түүврийг дараах зарчмын дагуу тархаасан болно.
WEIGHT VARIABLE
Weight111=((t”111″ T)⁄)/(s”111″ ⁄S)
Weight112=(t”112″ ⁄T)/(s”112″ ⁄S)
Weight11n=(t”11n” ⁄T)/(s”11n” ⁄S)
Weight1n1=(t”1n1″ ⁄T)/(s”1n1″ ⁄S)
Weight1n2=(t”1n2″ ⁄T)/(s”1n2″ ⁄S)
Weight1nn=(t”1nn” ⁄T)/(s”1nn” ⁄S)
Weightn11=(t”n11″ ⁄T)/(s”n11″ ⁄S)
Weightn12=(t”n12″ ⁄T)/(s”n12″ ⁄S)
Weightn1n=(t”n1n” ⁄T)/(s”n1n” ⁄S)
Weightnn1=(t”nn1″ ⁄T)/(s”nn1″ ⁄S)
Weightnn2=(t”nn2″ ⁄T)/(s”nn2″ ⁄S)
Weightnnn=(t”nnn” ⁄T)/(s”nnn” ⁄S)

SPSS SYNTAXSPSS SYNTAX developed according to the weight variables by using “IF”, “AND” functions.

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR