АРИЛЖААНЫ БАНКНУУДЫН МОБАЙЛ АППУУДЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ 2017.12

Хурууны хээгээр нэвтрэх боломж

Гүйлгээний түүхээ хайх боломж

QR кодоор гүйлгээ хийх боломж

Нэхэмжлэл төлөх боломж

Виртуал төлбөрийн карт

Гүйлгээ хийхэд урьд нь гүйлгээ хийж байсан хүниий нэр хадгалах, ашиглах боломж

Олон дансны дугаар байдаг эсэх

Картаа гээвэл дансаа хаах болон шинээр карт захиалах боломж

АТМ болон салбарын байршил, ажиллаж байгаа салбарын талаарх мэдээлэл авах боломж

Өөрийн дансан дээр нэмж өөрөө шинэ данс нээх боломж

Зээл хүсэх боломж

Бусад боломжууд Худалдаа хөгжлийн банк

Бусад боломжууд Капитрон банк

Бусад боломжууд Төрийн банк

Бусад боломжууд Хаан банк

Бусад боломжууд Голомт банк

Бусад боломжууд Богд банк

Бусад боломжууд Ариг банк

Бусад боломжууд Чингис хаан банк

Бусад боломжууд Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк

Бусад боломжууд Капитал банк

Бусад боломжууд Улаанбаатар хотын банк

Бусад боломжууд Хас банк

Техникийн тайлангийн QR
Техникийн тайлангийн QR